2020: Hooikoorts Tapen €15,- contant per tape behandeling

Resultaten Medical Taping bij hooikoorts pilot studie
De Tape bevat geen medicinale toevoegingen en toch blijkt uit een eerste inventarisatie (pilot in 2016) dat 84% flinke verlichting heeft door Medical Taping bij hooikoortsklachten. Het antwoord op de vraag hoe dat kan, lijkt vooral te zitten in de kalmerende werking die de Tape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. Bovendien prikkelt de tape via de huid het neurogene stelsel.


Conclusies
Belangrijkste uitkomsten van deze pilot
Bij 84% van de deelnemers was er sprake van vermindering van klachten na één, twee en/of drie tapesessies. Bij sommige symptomen was de klachtenvermindering spectaculair en werd een zogeheten VAS-score tot wel 80% behaald.
Bij acht van de negen symptomen gaven deelnemers aan dat de klachten al na één hooikoorts behandeling beduidend afgenomen waren.
Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen
Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder
De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat.
Een loopneus en niesbuien werden voor aanvang van het onderzoek door de deelnemers genoemd als meest irritante symptomen van hooikoorts. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten.
In het algemeen kan worden gezegd dat de negen onderzochte symptomen bij alle deelnemers na één tapebeurt met 18% tot 53% werden verminderd. Die percentages stegen na de tweede tapesessie, afhankelijk van het soort klacht, tot minimaal 38% verbetering en maximaal 83%. Ook na de derde tapesessie werd er nog winst behaald en namen klachten verder af, zei het minder spectaculair dan na de eerste en tweede tapesessie.
Klachten over benauwdheid en een koortsig gevoel zijn bij de geteste cliënten het meest afgenomen, of er nu één, twee of drie keer was getapet. Tevens jeukende en rode ogen waren na twee en/of drie tapesessies met meer dan 60% verminderd.