22 oktober 2015

Werkwijze & Tarieven

Tarieven Klop Fysiotherapie 2021

Medical Taping Blessure(s) en Allergieën (hooikoorts) € 15,00 (contant)
Screening, Intake en Onderzoek € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Zitting fysiotherapie in de praktijk € 37,50
toeslag aan huis behandeling € 15,00
Telefonische zitting € 10,00
Niet nagekomen afspraak (of niet >24 uur van te voren afgebeld) € 25,00

Klop Fysiotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars!

Een overzicht vergoeding zorgverzekeraars voor fysiotherapeut Klop Fysiotherapie Geldermalsen  zie ook onderstaande link: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/klop-fysiotherapie

Afbeeldingsresultaat voor logo zorgverzekeraars fysiotherapie

Als u geen dekking (aanvullende verzekering) heeft voor behandelingen fysiotherapie kunt u toch bij Klop Fysiotherapie onder behandeling komen. U ontvangt na behandeling hiervoor een factuur van mij. Afhankelijk van uw type (aanvullende) verzekering, restitutie of natura, ontvangt u van uw verzekeraar een deel van de kosten terug. Dit kan dus betekenen dat de vergoeding niet volledig de kosten dekt. Kijkt u hier zelf de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis op na. Hieronder ziet u een specificatie van de door mij verrichtte behandelingen.

Geen verwijzing van de huisarts nodig.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Sinds 1 januari 2006 is fysiotherapeutische zorg direct toegankelijk. Patiënten kunnen direct in consult komen zonder tussenkomst van een (huis)arts. Door een eerste ‘DTF screening’ kan snel duidelijkheid gegeven worden of voor de zorgvraag direct therapie nodig is, of dat het beter is om eerst de eigen huisarts te consulteren.

Behandeling en regels

Voordat een behandeling begint, vindt er eerst een onderzoek plaats om de achterliggende oorzaak/oorzaken te vinden. In een gesprek en een lichamelijk onderzoek probeer ik het probleem te achterhalen. Samen met u, stel ik een plan op voor de behandeling.

De behandeling zal vervolgens op de afgesproken manier worden uitgevoerd middels een individuele benadering, waarin ik zo goed mogelijk de klacht probeer te begrijpen en naar u te luisteren. Ik zal altijd vertrouwelijk om gaan met patiënteninformatie en waarde hechten aan uw wensen, behoeften en verwachtingen.

De duur van een behandeling, inclusief administratie, is 30 tot 45 minuten.

Afzeggen: Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken breng ik u in rekening.

Afwezigheid: Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut wordt u vroegtijdig afgebeld en plannen we een nieuwe afspraak in.

Klachtenregeling

Klop Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.  Heeft u klachten, dan kunt u dat melden.